Vývoj kariérního portálu pro VŠ Jihomoravský kraj

Datum zveřejnění: 31.07.2020
Datum uzavření: 21.08.2020 - zbývá 13 dní
Působnost: Jihomoravský kraj
Cena zakázky: 2 479 000 Kč
Druh zakázky: Veřejná zakázka na pořízení věci.
Kategorie: Software
Podrobný popis:
- předmětem veřejné zakázky je vývoj kariérního portálu pro VŠ
- poskytnutí služeb spočívajících zejména ve vytvoření multiuniverzitního kariérního portálu, sloužícího zapojeným univerzitám jako nástroj pro propojování jejich studentů, případně i absolventů se zaměstnavateli regionálními i celorepublikovými a poskytování servisních služeb spočívajících ve správě, provozní podpoře a údržbě online portálu po dobu 24 po sobě jdoucích měsíců od převzetí portálu zadavatelem

Lokalita:
- okres Brno

Termín pro podání nabídek:
- 21. 8. 2020 v 10:00 hodin

Zakázka obsahuje přílohy. Přílohy jsou vidět jen po přihlášení a zobrazení kontaktů. 
Pro zobrazení kontaktu na zadavatele veřejné zakázky a detailu zakázky s přílohami, je nutné být přihlášený a mít předplacenou službu Veřejné zakázky. ceník služeb.
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ