Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Praha a okolí

Datum zveřejnění: 11.07.2019
Datum uzavření: 30.07.2019
Působnost: Praha a okolí
Cena zakázky: 476 000 Kč
Druh zakázky: Veřejná zakázka na pořízení věci.
Kategorie: Služby
Podrobný popis:
- předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
- výkon činnosti koordinátora BOZP bude prováděn v souladu s podmínkami zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších právních předpisů, a předpisy souvisejícími, tj. zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Lokalita:
- okres Hlavní město Praha

Termín pro podání nabídek:
- 30. 7. 2019 v 9:00 hodin

Zakázka obsahuje přílohy. Přílohy jsou vidět jen po přihlášení a zobrazení kontaktů. 
Pro zobrazení kontaktu na zadavatele veřejné zakázky a detailu zakázky s přílohami, je nutné být přihlášený a mít předplacenou službu Veřejné zakázky. ceník služeb.
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2019 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ