Stavba nového chodníku Vysočina

Datum zveřejnění: 12.04.2019
Datum uzavření: 06.05.2019
Působnost: Vysočina
Cena zakázky: 15 000 000 Kč
Druh zakázky: Veřejná zakázka na provedení stavebních prací nebo zhotovení stavby.
Kategorie: Stavebnictví
Podrobný popis:
- předmětem veřejné zakázky je stavba nového chodníku podél silnice
- zřízení 2 míst pro přecházení chodců na této silnici, 2 místa pro přecházení chodců na místních komunikacích
- vytvoření oboustranné autobusové zastávky formou zálivů
- lávka pro pěší podél mostu
- odvodnění chodníku a silnice II/388, rekonstrukce zábradlí nábřežní zdi; stavba nové dešťové kanalizace a liniových a uličních vpustí
- stavba nového veřejného osvětlení
- vybudování optické metropolitní sítě MAN
-rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace, přepojení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek
- vše dále viz projektové dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Lokalita:
- okres Žďár nad Sázavou

Termín pro podání nabídek:
- 6. 5. 2019 do 9:00 hodin

Zakázka obsahuje přílohy. Přílohy jsou vidět jen po přihlášení a zobrazení kontaktů. 
Pro zobrazení kontaktu na zadavatele veřejné zakázky a detailu zakázky s přílohami, je nutné být přihlášený a mít předplacenou službu Veřejné zakázky. ceník služeb.
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2019 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ