Slovník pojmů

Zjednodušené podlimitní řízení

U jakékoliv podlimitní veřejné zakázky na dodávky, služby nebo stavební práce. Ve zjednodušeném podlimitním řízení vyzve veřejný zadavatel písemnou formou nejméně 5 zájemců k podání nabídky a doložení splnění kvalifikace. Písemná výzva zadavatele veřejné zakázky musí být zveřejněna v závislosti na stanovené lhůtě pro podání nabídek, která nesmí být kratší než 15 dnů. Zákon o veřejných zakázkách zakazuje vyzvat téže účastníky opakovaně, pakliže to není odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky nebo jinými zvláštními skutečnostmi.

Fáze pro zjednodušené podlimitní řízení:
  • uveřejnění zadávací dokumentace dodavatelům,
  • rozbalení obálek a posouzení kvalifikačních předpokladů dodavatelů,
  • posouzení nabídek dle hodnotících kritérií,
  • výběr nabídky,
  • uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem,
  • oznámení o výsledku ostatním uchazečům.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ