Slovník pojmů

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách se řadí do veřejného práva a upravuje a vymezuje postup zadávání veřejných zakázek. Postupovat podle nich má povinnost uchazeč i zadavatel veřejných zakázek. Veřejné zakázky se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Části zákona o veřejných zakázkách:

1 část – ustanovení obecná – základní úpravy, zadavatel, relevantní činnosti, veřejná zakázka atd.
2. část – proces zadávacího řízení – druhy a podmínky, počátek a průběh řízení, zadávací dokumentace vč. technických podmínek, kvalifikační předpoklady, nabídka, systém otevírání obálek, ukončení zadávacího řízení.
3. část – zvláštní postupy v zadávacím řízení – předběžné oznámení, rámcová smlouva, dynamický nákupní systém, elektronická aukce atd.
4. část – zvláštní postupy – soutěžní dialog, výběr subdodavatele pro ochranu a bezpečnost.
5. část – ochranné podmínky proti nesprávnému postupu zadavatele – námitky a dozor nad plnění práv a povinnosti stanovené zákonem.
6. část – kvalifikovaní dodavatelé, certifikace dodavatelů, seznam zahraničních dodavatelů, rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
7. část – společná ustanovení – uveřejňování, výměna informací mezi zadavatelem a dodavatelem, vzdělávací program, ochrana informací atd.
8. část – přechodná ustanovení.
9. část – účinnost.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ