Slovník pojmů

Zájemce

Zájemce žádá ve stanové lhůtě o účast ve výběrovém řízení, nebo je k tomuto úkonu vyzván přímo zadavatelem veřejné zakázky. Řídí se právy a povinnostmi zájemce, ale rovněž nepozbývá práva a povinnosti platné pro dodavatele, které upravuje Zákon o veřejných zakázkách v procesu veřejných zakázek.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ