Slovník pojmů

Zadavatel

Zadavatel veřejných zakázek je subjekt, jenž vypisuje veřejné zakázky za účelem transparentního výběru dodavatele ve výběrovém řízení pro plnění předmětu veřejné zakázky. Veřejný zadavatel se řídí pravidly a právy dle Zákona o veřejných zakázkách. Veřejným zadavatelem je Česká republika a její činitelé, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek (obce, národní park…), právnická osoba, pokud byla založena za účelem uspokojení potřeb veřejného zájmu, nikoli za účelem obchodní nebo průmyslové činnosti. Právnická osoba, která je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ