Slovník pojmů

Zadávací řízení

Zadávací řízení upravuje a upřesňuje procesní podmínky a postup zadávání veřejných zakázek. Jednotlivé zadávací řízení upravuje práva a povinnosti pro zadavatele veřejných zakázek. Zadavatel veřejné zakázky se postupy zadávacího řízení řídí až do okamžiku uzavření smlouvy s dodavatelem. Nejběžněji v praxi využívané řízení je užší zadávací řízení, otevřené řízení, zjednodušené podlimitní zadávací řízení, jednací řízení s uveřejněním a bez uveřejnění. Můžeme se však setkat i s méně obvyklými druhy zadávacích řízení vyplývajícími ze zvláštní povahy předmětu veřejné zakázky – soutěžní dialog, dynamický nákupní systém.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ