Slovník pojmů

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta veřejné zakázky je zadavatelem určená doba, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami. Dle Zákona o veřejných zakázkách se lhůta stanovuje podle druhu zadávacího řízení a vždy s přihlédnutím na předmět veřejné zakázky. Veřejný zadavatel musí v oznámení nebo výzvě o zahájení výběrového řízení stanovit trvání zadávací lhůty nebo určit datum jejího ukončení. Zadávací lhůta začíná běžet po ukončení lhůty určené k podání nabídek a končí dnem, kdy veřejný zadavatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ