Slovník pojmů

Zadávací dokumentace

Seznam všech dokumentů, informací a technických požadavků o předmětu plnění určený zadavatelem pro správné a srozumitelné vypracování nabídky. Zadávací dokumentace je nedílnou součástí zadávacích podmínek. Za obsah a správnost odpovídá zadavatel veřejné zakázky. Zadávací dokumentace by měla minimálně obsahovat:

  • obchodní podmínky nebo objektivní podmínky vycházející z povahy předmětu veřejné zakázky,
  • platební podmínky,
  • technické požadavky nebo specifické technické požadavky vyplývající z povahy předmětu veřejné zakázky,
  • ochrana informací vyplývající z povahy předmětu veřejné zakázky,
  • pojištění a ochrana dodávky vyplývající z povahy předmětu veřejné zakázky,
  • varianta nebo více variant možností podání nabídek vč. popisu požadavků stanovených zadavatelem veřejné zakázky,
  • způsob určení nabídkové ceny,
  • způsob hodnocení nabídek a určení hodnotících kritérií,
  • určení elektronického podání nabídek prostřednictvím datové schránky nebo jiných elektronických nástrojů dle požadavků zadavatele veřejné zakázky,
  • ostatní specifické podmínky a požadavky určené zadavatelem veřejné zakázky.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ