Slovník pojmů

Veřejná zakázka (VZ)

Veřejná zakázka je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací. Přičemž veřejné zakázky zadávají veřejní zadavatelé nebo se podílí z významné části na financování takových zakázek. Veřejné zakázky se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka se podle předmětu plnění dělí na veřejnou zakázku na dodávku, zboží nebo stavební práce a podle předpokládané hodnoty na podlimitní veřejná zakázka, nadlimitní veřejná zakázka a veřejná zakázka malého rozsahu.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ