Slovník pojmů

Veřejná zakázka na stavební práce

Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je provedení stavebních prací či zhotovení stavby. Seznam stavebních prací, které Zákon o veřejných zakázkách pokládá za veřejnou zakázku na stavební práce, je detailně popsán v seznamu stavebních prací v příloze č. 3 v Zákoně o veřejných zakázkách. O veřejnou zakázku na stavební práce půjde i v okamžiku, kdy vedle výkonu stavebních prací bude prováděna i inženýrská či projektová činnost pro danou stavební práci. Zda výkon těchto dvou činností přímo souvisí s danou veřejnou zakázkou a bude tedy její součástí má povinnost určit zadavatel.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ