Slovník pojmů

Veřejná zakázka na dodávky

Veřejnou zakázkou na dodávky se rozumí veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení movité nebo nemovité věci, jinak také zboží. Mezi veřejné zakázky na dodávky řadíme i zboží pořízené na splátky, na základě nájemní smlouvy či nájmu s následnou koupí. Pokud je součástí pořízení zboží i montáž či jiný způsob zavedení provozu nabyté věci, je tato činnost součástí předmětu plnění veřejné zakázky.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ