Slovník pojmů

Užší řízení

Zadavatel vyzve k podání žádosti o účast a prokázání kvalifikace neomezený počet dodavatelů. Posouzení kvalifikačních předpokladů předchází výzvě k podání nabídek. Na základě posouzení kvalifikace vyzve zadavatel k podání nabídky pouze vybrané zájemce na základě jimi zaslané žádosti o účast a splnění kvalifikace. Zadavatel veřejné zakázky má povinnost vyzvat nejméně 5 uchazečů a sektorový zadavatel nejméně 3 uchazeče k podání nabídky. Postup, hodnocení nabídek a uzavření smlouvy je shodné s otevřeným zadávacím řízení. Užší řízení lze použít u kterékoli veřejné zakázky.

Fáze v užším řízení:
  • výzva k podání účasti a prokázání kvalifikace,
  • posouzení kvalifikačních předpokladů,
  • výzva k podání nabídek vybraných uchazečům,
  • hodnocení nabídek zadavatelem či hodnotící komisí,
  • výběr dodavatele s nejvhodnější nabídkou,
  • uzavření smlouvy.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ