Slovník pojmů

Uchazeč

Uchazeč o veřejnou zakázku je dodavatel, jenž podá nabídku v zadávacím řízení. V okamžiku podání nabídky v zadávacím řízení neztrácí dodavatel práva a povinnosti, které jsou platné pro dodavatele, ale nabývá současně práva a povinnosti, které ukládá zákon pro uchazeče. Uchazečem se může stát i subdodavatel. Jestliže podá nabídku více dodavatelů jednotně, řídí se právy a povinnostmi, jako by šlo o jednoho uchazeče.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ