Slovník pojmů

Termín plnění

Termín plnění, během něhož bude veřejná zakázka vykonávána. Zadavatel udává předběžnou dobu plnění veřejné zakázky v zadávací dokumentaci. Termín plnění může zadavatel vyjádřit několika způsoby:

Termín plnění od - do data v kalendáři. Tento způsob stanovení termínu plnění je ze zákona podmíněn ukončením zadávacího řízení a uzavřením písemné smlouvy.

Termín plnění stanovený počtem měsíců od data podpisu smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. Stanovení termínu plnění je ze zákona podmíněn ukončením zadávacího řízení a podpisem smlouvy.

Termín plnění je uveden jako textové pole s popisem. Pro zadavatele je tento způsob dobrovolný.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ