Slovník pojmů

Soutěžní dialog

Soutěžní dialog je jeden z druhů zadávacího řízení u předmětu plnění, u kterého zadavatel není schopen přesně stanovit technické, právní nebo finanční požadavky pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel vyzve neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast a prokázání splnění kvalifikace. Po posouzení kvalifikace a případnému omezení počtu dodavatelů vyzývá zadavatel vybrané dodavatele k účasti v soutěžním dialogu za účelem nalezení řešení pro plnění veřejné zakázky. Po výběru jednoho nebo více řešení vyzývá zadavatel všechny zúčastněné zájemce k podání nabídky.

Fáze soutěžního dialogu:
  • uveřejnění oznámení soutěžního dialogu neomezenému počtu dodavatelů,
  • doručení žádosti o účast a prokázání kvalifikačních předpokladů ve stanovené lhůtě pro podání žádosti v soutěžním dialogu,
  • prozkoumání kvalifikačních předpokladů dodavatelů,
  • výzva kvalifikovaných dodavatelů k účasti v soutěžním dialogu,
  • vypracování dokumentace s požadavky na návrhy řešení dodavatelů,
  • hodnocení navržených řešení dodavatelů s ohledem na cíle stanovené v dokumentaci od zadavatele,
  • vypracování zadávací dokumentace na základě výběru nevhodnějšího řešení a oznámení o ukončení jednání ostatním účastníkům soutěžního dialogu,
  • písemná výzva všem účastníkům k podání nabídek,
  • dále se postupuje jako v otevřeném řízení.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ