Slovník pojmů

Sektorový zadavatel

Osoba vykonávající některou z relevantních činností, na základě výhradního práva nebo nad touto osobou může veřejný zadavatel uplatňovat dominantní vliv, který uplatňuje v případě, že disponuje většinou hlasovacích práv nebo jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.

Za relevantní činnosti se u sektorového dodavatele řadí následující činnosti:
 • Plynárenské odvětví
 • Teplárenské odvětví
 • Elektroenergetika
 • Vodárenské odvětví
 • Činnosti týkající se poskytování a provozování veřejné drážní, tramvajové, trolejbusové, lanové dopravy a veřejné autobusové dopravy.
 • Činnosti týkající se poštovních služeb
 • Činnosti vykonávané při využívání geograficky vymezeného území za účelem:
  • vyhledávání, průzkumu, těžba ropy, uhlí či jiných pevných paliv,
  • provozování a poskytování letišť, námořních nebo vnitrozemských přístavů nebo jiných terminálových zařízení pro letecké a námořní dopravce a dopravce na vnitrozemských vodních cestách.
Související pojmy ve slovníku:
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ