Slovník pojmů

Rámcové smlouvy

Písemné smlouvy sjednané mezi zadavatelem a jedním nebo více uchazeči na předem určené smluvní období. Předmětem písemného ujednání je stanovení smluvních podmínek týkajících se opakujících veřejných zakázek na dodávky, služby nebo stavební práce podobného charakteru zadávaných v době platnosti smlouvy, zejména pro stanovení ceny a množství u veřejných zakázek.

Pro rámcové smlouvy veřejných zakázek platí stejná pravidla jako při zadávání veřejných zakázek. Rámcové smlouvy se uzavírají na dobu určitou, přičemž platí, že doba sjednání rámcové smlouvy nesmí přesáhnout dobu 4 let.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ