Slovník pojmů

Předmět plnění veřejné zakázky

Vymezuje plnění, které se uchazeč zavazuje poskytnout zadavateli na základě uzavřené smlouvy mezi zadavatelem a uchazečem. Dle předmětu plnění veřejné zakázky se veřejné zakázky rozlišují podle druhu plnění na veřejné zakázky na dodávky, stavební práce a služby.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ