Slovník pojmů

Otevřené řízení

Zadávací řízení, ve kterém může podat nabídky neomezený počet dodavatelů s prokázáním kvalifikačních předpokladů. Pro zahájení otevřeného řízení neexistují žádné právní předpisy, záleží pouze na zadavateli veřejné zakázky, zda chce použít tento typ zadávacího řízení.

Fáze v otevřeném řízení:
  • uveřejnění formuláře o oznámení o veřejné zakázce ve věstníku veřejných zakázek nebo evropském úředním věstníku,
  • vypracování a zveřejnění zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek, současně probíhá poskytnutí dodatečných informací k veřejné zakázce, prohlídka místa plnění,
  • sestavení komise pro otevírání obálek a hodnotící kritéria k posouzení nejvýhodnější nabídky,
  • otevírání obálek, posouzení kvalifikace a nabídek dle hodnotících kritérií,
  • výběr nevýhodnější nabídky a oznámení výběru vítěze ostatním uchazečům,
  • uzavření smlouvy,
  • u nadlimitní veřejné zakázky má povinnost zadavatel sepsat písemnou zprávu dle přesných specifikací dané Zákonem o veřejných zakázkách,
  • sepsání výsledků zadávacího řízení do věstníku veřejných zakázek nebo evropském úředním věstníku.
Otevřené řízení bývá považováno za jednu z nejvíce transparentních metod pro zadávání veřejných zakázek.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ