Slovník pojmů

Nabídka

Vypracovaná dokumentace na základě zadávací dokumentace a informací poskytnutých zadavatelem veřejné zakázky. Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek. Součástí nabídky jsou identifikační údaje uchazeče, návrh a podpis smlouvy uchazečem či jinou oprávněnou osobou, dále dokumenty požadované zákonem či zadavatelem a případně informace prokazující splnění kvalifikace a způsobilosti. Nabídky dodavatelů se posuzují na základě hodnotících kritérií.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ