Slovník pojmů

Místo plnění veřejné zakázky

Lokalita, ve které se bude realizovat předmět veřejné zakázky. Je součástí zadávací dokumentace zadavatele. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky bývá často zadavatelem nabídnuta ve lhůtě pro podání nabídek, nejpozději však 12 dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je umožněna všem dodavatelům v otevřeném a zjednodušeném podlimitním řízení nebo všem zájemcům, kteří byli zadavatelem vyzváni k účasti v užším řízení, soutěžním dialogu, jednacím řízení s uveřejněním.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ