Slovník pojmů

Lhůta pro podání nabídek

Limitní termín, do kterého musí zájemce o veřejnou zakázku doručit nabídku zadavateli. Zadavatel má povinnost stanovit lhůtu s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky. Lhůta pro podání nabídek je dána kalendářními dny a je platná od dne následující po dni započetí zadávacího řízení. Lhůta pro podání nabídek může být zadavatelem změněna v případě, že dojde ke změně zadávacích podmínek. Také vede-li změna zadávacích podmínek k možnosti zapojení dalších dodavatelů. Poté zákon dokládá, aby lhůta pro podání nabídek byla prodloužena o stejné období, které měli ostatní dodavatelé pro vypracování svých nabídek.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ