Slovník pojmů

Kvalifikační předpoklady

Zadavatel veřejné zakázky má povinnost dle Zákona o veřejných zakázkách u některých výběrových řízení požadovat prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. Jedná se především o kvalifikační předpoklady dodavatelů pro plnění předmětu veřejné zakázky, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních a obchodních rejstřících.

Posouzení kvalifikačních předpokladů není hodnotícím kritériem. Doklady dokládající splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 90 dnů. Povinnost prokázat kvalifikační předpoklady oznamuje zadavatel ve výzvě nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení. V otevřeném řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení prokazuje dodavatel svou kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek. V užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním a soutěžním dialogu prokazuje dodavatel své kvalifikační předpoklady ve lhůtě stanovené zadavatel pro podání žádosti o účast.

Kvalifikační předpoklady mohou být:
  • základní kvalifikační předpoklady podle odst. 53,
  • profesní předpoklady podle odst. 54
  • čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti ve smyslu plnění předmětu veřejné zakázky
  • technické kvalifikační předpoklady.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ