Slovník pojmů

Jednací řízení bez uveřejnění

Zadavatel veřejné zakázky přímo vyzve k podání nabídky jednoho nebo více uchazečů. Jednací řízení je započato odesláním písemné výzvy k podání nabídek jednomu nebo více uchazečům, s nimiž chce zadavatel jednat o možnosti plnění veřejné zakázky. Přičemž Zákon o veřejných zakázkách nijak nevymezuje průběh a způsob jednání v jednacím řízení bez uveřejnění. Zadavatel s uchazeči nejprve sjednává podmínky plnění a teprve poté se zasílají nabídky. S ohledem na transparentnost se zadavateli doporučuje vyhotovit protokol o průběhu jednacího řízení. Jednací řízení bez uveřejnění se používá nejčastěji v případech, pokud v přechozím jednacím řízení s uveřejněním nebyl vybrán vhodný dodavatel nebo nebyla zaslána žádná nabídka. Taktéž pokud z důvodu technických, ochranných práv a jiných důvodů může plnit předmět veřejné zakázky pouze jeden dodavatel.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ