Slovník pojmů

Identifikace uchazeče o veřejnou zakázku

Jedná se o identifikační údaje uchazeče o veřejnou zakázku. Identifikační údaje uchazeč vyplňuje již při podání nabídek a jejich specifikace bývá upřesněna v zadávací dokumentaci zadavatele. Identifikační údaje slouží rovněž jako identifikátor dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva o plnění veřejné zakázky. Nejčastějšími identifikačními údaji jsou:

U právnických osob – název nebo obchodní firma, adresa sídla, právnická forma, IČ, popř. DIČ. U zahraničních subjektů se vyplňuje DIČ ve formátu platném v daném státě.

U fyzických osob – jméno a příjmení nebo firma, adresa podnikání, ev. trvalého pobytu, IČ
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ