Slovník pojmů

Hodnota veřejné zakázky

Hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovený předpokládaný finanční výdaj vyplývající z pořízení předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu zakázky za účelem posouzení výběrového řízení před jeho uskutečněním. Na základě zadavatelem stanovené předpokládané hodnoty veřejné zakázky se veřejné zakázky dělí na veřejné zakázky podlimitní, nadlimitní veřejné zakázky nebo zakázky malého rozsahu. Zadavatel má několik možností na stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, tj. z posouzení předešlých zakázek, z průzkumu trhu, stanovení ceny na základě znaleckých a odborných posudků atd.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bývá uvedena na profilu zadavatele u veřejné zakázky, také může být součástí výzvy k podání nabídek či zadávací dokumentace od zadavatele.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ