Slovník pojmů

Finanční limity

Finanční limity jsou podle Zákona o veřejných zakázkách stanovené hranice předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Podle zákonem stanových finančních limitů se veřejné zakázky člení na veřejné zakázky podlimitní, veřejné zakázky nadlimitní a veřejné zakázky malého rozsahu.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ