Slovník pojmů

Elektronický podpis

Představuje elektronický identifikační údaj neboli certifikát osoby, jenž tento elektronický podpis vytváří. Na základě elektronického podpisu lze elektronicky komunikovat se zadavateli veřejných zakázek, případně na e-tržištích. Elektronický podpis neboli akreditovaný certifikát vydávají pověřené instituce certifikačních služeb, například Česká Pošta, s. p.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ