Slovník pojmů

Elektronická aukce

Elektronická aukce je jeden ze zákonných způsobů hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách.

Zadavatel může použít elektronickou aukci u všech zadávacích řízení, kromě jednacího řízení bez uveřejnění a soutěžního dialogu. U řízení s uveřejněním může zadavatel využít elektronické aukce pouze za předpokladu, že v předešlém jednacím řízení byly vloženy pouze nevyhovující nabídky. Elektronickou aukci není možné chápat jako samotné jednací řízení, pouze umožňuje znovu hodnotit nabídky dle nových hodnotících kritérií. V praxi bývá mnohdy rozdělena do několika fází, v nichž mohou dodavatelé upravovat své nabídky.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ