Slovník pojmů

Dotovaný zadavatel

Právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % peněžními prostředky z veřejných zdrojů nebo zdroje poskytnuté na veřejnou zakázku přesahují peněžní částku 200 000 000 Kč. Dotovaný zadavatel se řídí platnými pravidly pro zadavatele dle Zákona o veřejných zakázkách. Výjimku tvoří veřejné zakázky malého rozsahu. U těchto veřejných zakázek, pakliže jsou hrazeny z 50 % dotací se dotovaný zadavatel nemusí řídit pravidly, které uvádí Zákon o veřejných zakázkách, ale pouze platnými pravidly daného dotačního titulu.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ