Slovník pojmů

Dodavatel

Podle zákona o veřejných zakázkách je dodavatelem každá fyzická osoba či právní subjekt, jenž je dodavatel zboží, realizuje služby nebo stavební práce a má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt na území ČR nebo je zahraničním dodavatelem. Zákon o veřejných zakázkách vymezuje právo nahlížet do zadávací dokumentace a následné podání nabídek všem dodavatelům.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ