Slovník pojmů

Datová schránka

Datová schránka je prostor pro uložení dat pro vzájemnou elektronickou komunikaci se státní správou, právnickými osobami a soukromými osobami. Doručování zpráv prostřednictvím datové schránky plně nahrazuje doručování písemností v listinné podobě. Orgány veřejné moci a některé právnické či fyzické podnikající osoby musí mít datovou schránku zřízenou ze zákona. Ostatní mohou o datovou schránku zažádat. Zadavatelé dávají většinou uchazečům na výběr, zda pošlou nabídku prostřednictvím datové schrány nebo v listinné podobě. Doručení písemnosti přes datovou schránku je jedna z forem doručení písemností v zadávacím řízení.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ