Slovník pojmů

Bodové hodnocení veřejných zakázek

Jedna z metod, která může být použita zadavatelem při hodnocení nabídek od uchazečů. Bude-li se jednat o bodové hodnocení, musí tuto skutečnost zadavatel uvést v zadávací dokumentaci. Metoda bodové hodnocení u veřejných zakázek probíhá dle jednotlivých dílčích kritérií stanovených zadavatelem.

K jednotlivým dílčím kritériím (např. ceně) je přiřazena bodová stupnice, např. od 1 – 10 bodů. Nejlepší nabídka je ohodnocena 10 body, každá další má přiřazené body odpovídající odchylce od nejlepší nabídky. Stejným způsobem jsou poté ohodnocena další dílčí kritéria. Nejvýhodnější nabídka je nabídka, která získá největší počet bodů za jednotlivá dílčí kritéria stanovena zadavatelem.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ