Slovník pojmů

Audit veřejných zakázek

Audit veřejných zakázek zahrnuje komplexní kontrolu dokumentace veřejné zakázky včetně zadávacích podkladů, veškerých úkonů zadavatele, nabídek uchazečů, řešení námitek apod. Audit veřejných zakázek se provádí u veřejných zakázek, jejichž předmět plnění nemá výlučný charakter v souladu s právními předpisy – zákon o veřejných zakázkách, vyhlášky, normy, směrnice atd. Výsledkem auditu veřejných zakázek je auditní zpráva popisující stav, zjištěné nedostatky, doporučení na jejich odstranění, návrhy systémových či procesních úprav.

Audit veřejných zakázek prověřuje:
  • Zadávací dokumentaci
  • Postupy zadavatele u konkrétní veřejné zakázky
  • Nabídky uchazečů o veřejnou zakázku
  • Řešení námitek
  • Kritéria pro hodnocení nabídek uchazečů
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ