Příloha č. 1 – Pravidla pro odbornou diskusi na webu České Zakázky.cz

Pravidla pro odbornou diskusi (dále jen „Pravidla“) na webu www.ceskezakazky.cz (dále jen „Server“) provozovaného společností MAFRA a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1328 (dále též jen „Provozovatel“). Pravidla pro odbornou diskusi doplňují zvláštní obchodní podmínky serveru České Zakázky.cz a VOP společnosti MAFRA, a.s.


Hlavní účel diskuse na České Zakázky.cz

Diskuse na serveru České Zakázky.cz má za cíl poskytnout prostor pro orientace v informacích o veřejných zakázkách, které jsou veřejně dostupné, popř. obsažené v zákoně o veřejných zakázkách. Nejedná se o odborné a kvalifikované příspěvky. MAFRA, a.s. nenese odpovědnost za kvalitu a správnost příspěvků v jednotlivých tématech v diskusi na portálu České Zakázky.cz. Odpovědi jsou obecného rázu týkající se obecných postupů dle zákona o veřejných zakázkách. Odpovědi se netýkají jednotlivých zakázek zveřejněných na portálu České Zakázky.cz a AAApoptávka.cz, tyto dotazy musí vždy směřovat na zadavatele jednotlivých veřejných zakázek. Server České Zakázky.cz na tyto typy diskusních témat nebude odpovídat a nebude je zveřejňovat v Diskusi na serveru České Zakázky.cz


Jednotlivé body v pravidlech Diskuse

Hlavní pravidla Diskuse

Porušení těchto pravidel může vést ke smazání příspěvků v Diskusi na webu České Zakázky.cz, případně k zablokování přístupu pro vkládání nových příspěvků v Diskusi, viz Porušení pravidel diskuse.

Je zakázáno vkládat příspěvky:


Další pravidla a doporučení

Při opakovaném porušení těchto pravidel může dojít k zablokování vkládání příspěvků a odpovědí do Diskuse na webu České Zakázky.cz.

Před založením tématu příspěvku

pravidla a doporučení při zakládání témat příspěvků

Porušení pravidel Diskuse Další upozornění

MAFRA, a.s., jakožto poskytovatel služby informační společnosti dle § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, nenese odpovědnost za příspěvky uživatelů publikované v Diskusi na webu České Zakázky.cz

Nahlášení nevhodného příspěvku

Naleznete-li nevhodný, vulgární či jinak poškozující příspěvek, kontaktujte neprodleně administrátorovi ne tel: (+420) 775 711 643 nebo e-mailu: info@ceskezakazky.cz. Děkujeme, že tímto způsobem nám pomáháte zkvalitňovat obsah Diskuse na webu České Zakázky.cz

Ochrana osobních údajů

Účastník diskuse poskytuje odesláním diskusního příspěvku Provozovateli výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel zpracoval účastníkem poskytnuté osobní údaje ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

Provozovatel tímto informuje každého účastníka diskuse, který poskytl svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla Provozovatele.

Každý z účastníků poskytuje Provozovateli výslovný souhlas ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že mu budou Provozovatelem zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu (vč. e-mailové), bude kontaktován nevyžádaným direct mailem obsahujícím obchodní sdělení a prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu (včetně nevyžádaných SMS a MMS) obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb Provozovatele. Tento souhlas může být kdykoliv bezplatně odvolán na adrese sídla Provozovatele nebo e-mailem zaslaným na adresu osobni.udaje@mafra.cz.

Pravidla nabývají účinnosti dne 1. 1. 2016.

ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2019 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ