Novinky

Seznam školení na celý rok 2018(28. 02. 2018)
Společnost Verlag Dashöfer, spol. s.r.o. pro Vás připravila školení k veřejným zakázkám na celý rok 2018. Více informací můžete zjistit v sekci "Školení a konference".
Zhodnocení loňského roku napříč všemi sférami veřejných zakázek(05. 02. 2018)
Zhodnotili jsme pro Vás loňský rok napříč všemi sférami veřejných zakázek. Jaké bylo rozložení veřejných zakázek? Kde se vypisovalo nejvíce veřejných zakázek?


Za rok 2017 jsme na našem portálu České Zakázky.cz zveřejnili celkem 65 602 veřejných zakázek. Ve srovnání s rokem 2016 zaznamenaly zakázky malého rozsahu mírný pokles, a to 7%. Zatímco podlimitní (10%) a nadlimitní zakázky (46%) zaznamenaly v letošním roce nárůst. Možným zdůvodněním je stále rostoucí a dobře fungující ekonomika, kdy zadavatelé disponují větším množstvím finančních zdrojů, které investují do větších projektů ve formě hodnotnějších zakázek. Druhým faktorem mohla být hrozba konce e-tržišť, kdy zadavatelé raději vypisovali zakázky na komodity ve formě dlouhodobých smluv. I zavedené poplatků na e-tržištích po konci platnosti koncesní smlouvy mohly být další příčinou. Zajímavé je, že i přes značný nárůst těchto zakázek klesl celkový finanční objem zakázek za rok 2017 o 13% (celkem o 54 mld. Kč).


V letech 2016 a 2017 bylo nejvíce veřejných zakázek vypsaných v hlavním městě. Ale v meziročním srovnání klesl celkový počet o 9% (1 169 veřejných zakázek). Nejméně se veřejné prostředky investovaly v Karlovarském kraji, kde celkový počet vypsaných zakázek ve srovnání s Prahou dosáhl necelých 14% (1 665 veřejných zakázek).


Od 18. dubna 2017 vstoupila v platnost povinnost pro orgány státní moci vypisovat zakázky a přijímat nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím systému NEN. Od 1. července 2017 měl tento systém převzít funkcionality e-tržišť a povinnost zadávání vybraných komodit v režimu veřejných zakázek malého rozsahu nebo ve zjednodušeném podlimitním řízení. Usnesením vlády ze dne 21. června 2017 se povinné využívání tohoto systému odsunulo až na 1. července 2018 pro orgány státní moci a od října 2018 pro ostatní subjekty disponující veřejnými prostředky. Tyto události měly velký vliv na to, jakým způsobem byly zakázky uveřejňovány po zbytek roku 2017. Největší komerční elektronická tržiště zaznamenala úbytek aktivních profilů zadavatelů a celkový počet zakázek uveřejněných přes tato tržiště zaznamenal v porovnání s rokem 2016 úbytek o cca 25%.


Systém NEN oproti roku 2016 zaznamenal nárůst o 3 653 zakázek. Dosud je v NENu registrováno pouze 308 uživatelů, přičemž ve Věstníku veřejných zakázek jich na konci ledna 2018 bylo vedeno 19 000. Z toho lze vyvozovat, že zmíněný nárůst počtu zakázek je jen hrstka toho, co by v budoucnu prostřednictvím tohoto nástroje mělo být uveřejňováno.


Z hlediska oboru se celková struktura počtu zakázek v loňském roce oproti letům minulým příliš nezměnila. Největšího rozdílu došlo u zakázek týkajících se počítačů a poradenství. V oblasti počítačů se v roce 2016 vypsalo 5 167 zakázek, v roce 2017 o 13% méně. Z hlediska celkového objemu však ke snížení investic do této oblasti nedošlo, naopak celkový objem za rok 2017 byl o 450 mil. Kč vyšší.

Zajímavá a zároveň velice obdobná situace nastala u poradenství. To oproti roku 2016 v loňském roce zaznamenalo nárůst celkového počtu zakázek o 43%, ale v roce 2016 byl celkový finanční objem zakázek o 557 mil. Kč vyšší.


Informace o veřejných zakázkách Vám prostřednictvím portálu České Zakázky.cz přinášíme již od roku 20015 a od té doby disponujeme jednou z největších databází zdrojů, odkud lze veškeré informace o veřejných zakázkách čerpat. I přes výsledky loňského roku, kdy celkový počet zakázek uveřejněných mimo elektronická tržiště či profily mírně klesl, lze prostřednictvím této databáze získat nejvyššího relevantního počtu veřejných zakázek odpovídající kvalitě.


A čím se lišíme od konkurence?


Nezveřejňujeme dělené zakázky do částí, ale uveřejňujeme je jako jednu centrální zakázku. Nerozesíláme zakázky, jejichž průběh neodpovídá standardním typům (otevřené, užší řízení, elektronická aukce). Poskytujeme pouze informace o těch zakázkách, kde dodavatelé mají dostatek času vypracovat nabídku, přihlásit se do výběrového řízení, dotazovat se nebo přihlásit a účastnit se prohlídky místa plnění. Toto jsou základní principy, které zaručují kvalitu. Dalším naším výsadním postavením oproti konkurenci je komplexnost. V průběhu zadávacího řízení se mohou uchazeči dotazovat zadavatele na určité nejasnosti, popřípadě zadavatel sám může některé nejasné informace k zakázce upravit. Vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečné informace) poskytujeme již od roku 2016 a jen za loňský rok jsme jich rozeslali více než 12 000.

Změna limitů u veřejných zakázek(03. 01. 2018)
Od 1.1.2018 dochází ke změně limitů v podlimitních a nadlimitních veřejných zakázkách.

Aktuální změny:
Původní částka 3 686 000 Kč se nahrazuje částkou 3 873 000 Kč a původní částka 142 668 000 Kč se nahrazuje částkou 149 224 000 Kč.

Podlimitní veřejná zakázka:
Předpokládaná hodnota nedosahuje v případě VZ na služby a dodávky finanční výše 3,873 mil. Kč bez DPH a v případě VZ na stavební práce 149,224 mil. Kč bez DPH.

Nadlimitní veřejná zakázka:
Předpokládaná hodnota v případě VZ na služby a dodávky je vyšší než 3,873 mil. Kč bez DPH a v případě stavebních prací vyšší než 149,224 mil. Kč bez DPH.
Informace k antidatování nově vypsaných veřejných zakázek(18. 08. 2017)
V letošním roce jsme zaznamenali nárůst veřejných zakázek, které jsou antidatované a tudíž neprošly našimi pravidly pro zpracování a zveřejnění veřejné zakázky na našem portále České Zakázky.cz. Po několika konzultacích jsme se ale rozhodli přistoupit k jejich zpracování, a to vzhledem k jejich rostoucímu počtu. Co znamená "antidatování" veřejné zakázky? Jaká pro ně budou platit pravidla? A proč nárůst takových zakázek vzrostl?

Zveřejnění veřejné zakázky na našem portále České Zakázky.cz se řídí těmito pravidly:
- veřejné zakázky zveřejňujeme maximálně 3 pracovní dny od data uveřejnění
- lhůta pro podání nabídek musí být alespoň 2 pracovní dny ode dne, kdy zakázku zpracováváme

Toto je i odpovědí na Vaše dotazy, proč Vám některá veřejná zakázka nepřišla do e-mailu nebo jste ji nenašli na našem webu --> veřejné zakázky, u kterých není dostatečný časový prostor pro splnění veškerých náležitosti pro podání nabídky, nezpracováváme.

Jak může dojít k tomu, že není dostatečný prostor k podání nabídek?
V letošním roce se více než dříve setkáváme s veřejnými zakázkami, které jsou zveřejněné v daný den, kdy ji chceme zpracovat, ale datum uveřejnění uvedené u zakázky je i několik dní nebo týdnů staré. Takové veřejné zakázky jsme nezpracovávali, jelikož se v těchto případech jedná o „antidatování“ a některé již nesplňovaly výše uvedená kritéria pro zveřejnění.

Vzhledem k tomu, že počet antidatovaných veřejných zakázek roste, přistoupíme ke změně a i takové zakázky Vám budeme zasílat a budeme je zveřejňovat na našem portále České Zakázky.cz. I pro ně ale zůstane pravidlo, že zde musí být dostatečný časový prostor pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace/dotazy, možnost účasti na prohlídce místa plnění, včetně případného přihlášení se na ni, a hlavně pro podání nabídky.

Otázkou zůstává, proč se takové případy v letošním roce množí?
Můžeme se jen domnívat, že by důvodem mohla být změna zákona o zadávání veřejných zakázek, která vešla v platnost 1. 10. 2016, a která zpoplatnila podání stížnosti u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k přezkoumání relevantního zadání a uveřejnění veřejné zakázky.

My i nadále usilovně pracujeme na tom, abychom Vám v rámci našich služeb přinášeli co nejvíce kvalitních veřejných zakázek a připravili pro Vás co nejvíce obchodních příležitostí.
Váš Tým České Zakázky.cz
Informace k novele zákona o veřejných zakázkách(31. 10. 2016)
Přinášíme Vám kompletní informace k platným změnám novely zákona o veřejných zakázkách. Přehled změn ve finančních limitech, změny v hodnocení zakázek a kompletní znění zákona naleznete ZDE.
Novela zákona o veřejných zakázkách(29. 09. 2016)
Dne 1. října 2016 nabyde účinnosti novela zákona o veřejných zakázkách, která s sebou přináší změny v rozšíření základních kvalifikačních předpokladů a finančních limitů pro nadlimitní veřejné zakázky. Z tohoto důvodu se 4. října zúčastníme konference týkající se těchto změn a připravíme pro Vás aktuální informace, které Vám pomohou lépe se zorientovat ve všech změnách, které s sebou novela přináší. Proto nezapomeňte sledovat náš portál České Zakázky.cz, kde pro Vás po konferenci připravíme kompletní informace k již platným změnám.
České zakázky.cz rok po spuštění vylepšují svou službu Veřejných zakázek(21. 06. 2016)
České zakázky vylepšují svou službu veřejných zakázek. Téměř rok po úspěšném spuštění projektu České Zakázky.cz, který přináší firmám informace o veřejných zakázkách v České republice, přichází projekt s novinkou v podobě zasílání dodatečných informací u veřejných zakázek, a to za stejných cenových podmínek, na které byli dodavatelé doposud zvyklí. Cílem této služby, která se implementovala bezmála 5 měsíců, je zajistit maximální komplexnost a detailnost informací k veřejným zakázkám. Tím se zvyšuje už i tak vysoká úspěšnost realizace u našich dodavatelů, která dosahuje nyní 86%.


Nejčastěji se dodatečné informace týkají:

a) Změny lhůty pro podání nabídek, změny termínů prohlídek místa plnění.

b) Dotazů uchazečů s odpověďmi zadavatele.

c) Doplnění zadávací dokumentace o další přílohy, podrobnější specifikace, doplnění projektové dokumentace atd.

d) Uveřejnění opravné zadávací dokumentace včetně všech příloh týkajících se opravy.

e) Uveřejnění oznámení o zrušení veřejné zakázky.

Všem přejeme úspěšný nový rok 2016. Tým České Zakázky(01. 01. 2016)
Červen 2015 - nejsilnější měsíc v počtu zveřejněných veřejných zakázek(14. 08. 2015)
Na portálu České Zakázky.cz jsme zveřejnili v červnu rekordní počet veřejných zakázek, a to bezmála 7 275 zakázek v hodnotě 64 mld. Kč. Růst pozorujeme nejen v meziměsíčním srovnání, ale lze jej sledovat i ve srovnání meziročním. Rozhodně však nechceme jít cestou kvantity na úkor kvality, všechny veřejné zakázky naši pracovníci ručně kontrolují a zařazují je do databáze veřejných zakázek podle oborů a lokality. K dodavatelům se proto vždy dostávají pouze zajímavé zakázky z jejich oborů, lokality a podle vybrané hodnoty. V databázi veřejných zakázek na portálu České Zakázky.cz najdete i z velké části veřejné zakázky malého rozsahu a podlimitní veřejné zakázky s hodnotami, které jsou zajímavé již i pro malé a střední firmy. Výhodou těchto veřejných zakázek je i menší administrační náročnost při vypracování nabídek. Díky veřejným zakázkám a dennímu zasílání veřejných zakázek na e-mail si mohou dodavatelé zajistit dostatek zakázek pro celou sezonu.
Přihlaste se do partnerského programu a vydělávejte!(17. 03. 2015)
Připravili jsme pro Vás možnost jednoduše vydělávat přes Vaše www stránky. Navštěvují – li Vaše webové stránky uživatelé, kteří by měli zájem získávat aktuální informace o nově vypsaných veřejných zakázkách, stačí se zapojit do našeho partnerského programu a vydělávejte skrze Vaše stránky.Více informací o partnerském programu >>>
Vrátit se na zpravodajství>>
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ