Legislativa

Jaké změny přináší nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Kompletní znění zákona v PDF

Připravili jsme pro vás ucelený přehled podstatných změn týkajících se technické novely Zákona o veřejných zakázkách, která vstupuje v platnost od 1. října 2016. Nové znění zákona bylo ustanoveno v rámci bližšího sjednocení pravidel pro celou EU.

Změny v oblasti VZ:

 • Nové znění zákona má především zjednodušit zadávání veřejných zakázek, snížit množství administrativy (menší formálnost),
 • Nový zákon se snaží podporovat malé a střední podniky
 • Snaží se podporovat ekologické a asociální politiky (v ČR již implementována v jiných předpisech – nevydání stavebního povolení, ad.)
 • Finanční limity pro VZ zůstaly stejné a jsou tedy neměnné a platné od 1. 1. 2016


Veřejné zakázky na dodávky a služby Veřejné zakázky na stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH
od (včetně) do od (včetně) do
Veřejná zakázka malého rozsahu 0 2 000 000 0 6 000 000
Podlimitní veřejná zakázka 2 000 000 3 686 000 6 000 000 142 668 000
Nadlimitní veřejná zakázka 3 686 000 neurčeno 142 668 000 neurčeno


Nejzásadnější změnou zákona o VZ je hodnocení zakázek:

 • od 1. října 2016 se budou jednotlivé nabídky uchazečů posuzovat pouze podle tzv. ekonomické výhodnosti nabídek
 • při vyhodnocování nabídek není nutné kontrolovat všechny nabídky; podle nového zákona se bude posuzovat nejprve první nabídka podle ceny, teprve pak případně další
 • rušení zadávacího řízení zcela vypadává, jestliže je k zakázce pouze jediná nabídka
 • mimořádně nízká nabídková cena není důvodem vyloučení uchazeče (zákon ukládá za povinnost zadavateli oslovit dodavatele, aby svojí mimořádně nízkou nabídkovou cenu zdůvodnil
 • pro vyhodnocování veřejných zakázek nemusí být stanovena ustanovení schopná komise a to pro VZ s předpokládanou hodnotou do 300 mil. Kč
 • otevřenou soutěž bude u stavebních prací povinné vypsat, až když cena dosáhne 50 milionů korun (do 30. 9. 2016 - 10 milionů); bez vypsání výzvy k podání nabídek mohou zadavatelé oslovit minimálně 5 dodavatelů
 • u jednotlivých položek zakázky půjde změnit cenu až o 50 procent, nově se nebudou vícepráce a méně práce krátit, celkově po jejich odečtení ale nesmí dojít ke změně smlouvy více než o 30 procent
 • uzavřené smlouvy s dodavateli je nutné uveřejňovat v registru smluv (pokud je smlouva v registru uveřejněna, není nutné smlouvu nadále uveřejňovat na profilu zadavatele)
 • podlimitní a nadlimitní zakázky (podléhající režimu zákona) mají nové formuláře na věstníku veřejných zakázek
 • odpadá povinnost uveřejňovat seznam subdodavatelů na profilu zadavatele
 • změna zákona se týká změny smluv (navýšení ceny); dodávky a služby do 10 % a u stavebních prací do 15 % jde o nepodstatnou změnu (pouze za předpokladu že nesmí měnit povaha zakázky, na kterou je smlouva uzavírána)
 • změna podmínek smlouvy zakázky zahájené podle starého znění zákona, by se měla provádět, dle nového znění, protože nejde o změnu zadávacího řízení
 • zadavatelé nemusí vypisovat oznámení předběžného oznámení a uveřejňovat odůvodnění k zakázkám
 • podněty a stížnosti na zakázku u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže již nejsou zdarma (poplatek 10.000 Kč)
 • nový zákon ruší takzvaný blacklist, tedy seznam firem, které u zakázek závažně pochybily a kvůli tomu dostaly celoplošný zákaz; zadavatelé nově vytvoří vlastní seznam podle toho, kdo se provinil u jiných zakázek.
 • advokáti si vymohli, že při zastupování u soudu nemusí vůbec procházet soutěžemi, takže například města nebo úřady nebudou muset soutěžit, kterou advokátní kancelář si vyberou
 • vítězné firmy (dodavatelé) musí kompletně odkrýt své vlastníky až po koncového majitele, bez ohledu na právní formu; dosud to platilo pouze pro akciové společnosti, a to u vlastníků, kteří mají více než 10 procent akcií


Kompletní znění zákona v PDF


Zdroj: www.vzprofi.cz – databáze vzorů a tipů pro zadávání veřejných zakázek.
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ