Veřejné zakázky na dosah
Získejte přístup do největší databáze
veřejných zakázek z celé České republiky

Již od 415 Kč / Měsíc

Jak získat zakázku?
 •   Vyplníte zdarma registrační formulář
 •   Nastavíte si zasílání veřejných zakázek na e-mail
 •   Obdržíte aktuální zakázky na e-mail
 •   Vypracujete nabídku a získáte zakázku
 
Veřejné zakázky malého rozsahu
Včera 16.27 | Anesteziologické ... >
Včera 16.27 | Stavební úpravy ... >
Včera 16.26 | Nákup vzduchotechniky >
Včera 16.23 | Rekonstrukce objektu >
Včera 16.22 | Obměna tahače >
Včera 16.09 | Výměna systému CCTV >
Včera 16.03 | Nákup schodolezu >
Včera 16.01 | Tlumočnické služby >
Včera 15.58 | TDS - Revitalizace ... >
Včera 15.58 | Dodávka nářadí >
Včera 15.54 | Nástěnné hodiny >
Včera 15.53 | Mobilní klimatizace >
Včera 15.50 | Oprava východní ... >
Včera 15.49 | Dodávka tiskopisů >
Včera 15.49 | Rekonstrukce ... >
Včera 15.47 | Rekonstrukce ... >
Včera 15.47 | Dodávka tiskopisů >
Včera 15.45 | Dodávka tiskopisů >
Včera 15.44 | Doplnění herního ... >
Včera 15.42 | Oprava silnic >
Včera 15.42 | Zdravotní nábytek >
Včera 15.41 | Oprava podlahové ... >
Včera 15.39 | Opravy povrchových ... >
Včera 15.39 | Mycí prostředky >
Včera 15.37 | Mycí prostředky >
Včera 15.36 | Mycí prostředky >
Včera 15.31 | Mrazák a chladnička >
Včera 15.29 | Oprava sociálního ... >
Včera 15.23 | Polohovací pomůcky >
Včera 15.13 | Výměna oken >
Včera 15.02 | Nákup výpočetní ... >
Včera 15.02 | Oprava kabiny vozidla >
Včera 14.59 | Oprava buzení ... >
Včera 14.56 | Oprava chodníku >
Včera 14.55 | Vybavení učeben >
Včera 14.53 | Regály pro spisovnu >
Včera 14.52 | Analýza stavu ... >
Včera 14.51 | Vyhlídky pro ... >
Včera 14.28 | Rekonstrukce ulice >
Včera 14.26 | Obnova veřejného ... >
Včera 14.23 | Čistící prostředky >
Včera 14.14 | Odvětrání kuřáren >
Včera 14.09 | Tvorba webového ... >
Včera 14.06 | Dodávka vrat >
Včera 14.02 | Nákup software >
Včera 14.01 | Oprava místní ... >
Včera 13.58 | Výměna oken a dveří >
Včera 13.56 | Pohon čerpadla NB 32 >
Včera 13.52 | Přechod pro chodce >
Včera 13.51 | Rekonstrukce ... >
Včera 13.45 | Obecné IT kurzy >
Včera 13.41 | Nákup ochranných ... >
Včera 13.30 | Pořízení nabíječek >
Včera 13.27 | Oprava motoru tahače >
Včera 13.23 | Oprava maleb a ... >
Včera 13.22 | PD - Úpravy pobřeží >
Včera 13.18 | Laboratorní materiál >
Včera 13.17 | PD - Rekonstrukce ... >
Včera 13.15 | Rekonstrukce chodníků >
Včera 13.14 | Nákup pásků do ... >
Včera 13.14 | Rekonstrukce ulice >
Včera 13.07 | Kalibrace ... >
Včera 13.04 | Nákup ID čteček >
Včera 13.03 | Nákup nabíječů >
Včera 13.00 | Oprava koruny ... >
Včera 12.59 | Telefonní ústředna >
Včera 12.55 | Nákup nábytku >
Včera 12.51 | Oprava chodníku >
Včera 12.47 | PD - Přístavba šaten >
Včera 11.51 | Oprava nátrží >
Včera 11.37 | Zdravotnické ... >
Včera 11.37 | Stavební úpravy ... >
Včera 11.33 | Výstavba nových ... >
Včera 11.33 | Stavební dozor >
Včera 11.22 | Zasklené lodžie >
Včera 11.07 | Sběr a svoz odpadu >
Veřejné zakázky podlimitní
Včera 16.28 | Oprava staničních ... >
Včera 16.19 | Oprava silnice >
Včera 16.17 | Ultrazukový aspirátor >
Včera 16.01 | Přestavba budovy >
Včera 15.51 | Výstavba ČOV >
Včera 15.42 | Úprava křižovatky >
Včera 15.37 | Revitalizace ... >
Včera 15.34 | Oprava silnice >
Včera 15.21 | Nákup vybavení >
Včera 15.17 | Oprava povrchu areálu >
Včera 15.17 | Vodní zdroj a vodojem >
Včera 15.14 | Mycí automaty >
Včera 15.10 | Stínící technika >
Včera 15.09 | Stavební úpravy a ... >
Včera 14.23 | Vstupní portál >
Včera 14.13 | Rekonstrukce ... >
Včera 13.51 | Dodávka ... >
Včera 13.16 | CAD/CAM licence >
Včera 13.08 | Nákup CAD 3D software >
Včera 12.50 | Rekonstrukce ... >
Včera 11.20 | Stomatologické ... >
Včera 11.16 | Úprava silnice >
Včera 11.06 | Nákup licence CAD 3D >
Včera 11.05 | Box s řízeným ... >
Včera 10.38 | Modernizace areálu >
Včera 10.01 | Výstavba mostu >
Včera 09.59 | Oprava traťového ... >
Včera 09.56 | Poskytování ... >
Včera 09.53 | Rekonstrukce přejezdu >
Včera 09.50 | Retenční nádrž >
Včera 09.49 | Oprava kolejí a ... >
Včera 09.41 | Oprava výhybek na ... >
Včera 09.41 | Demolice budovy >
Včera 09.19 | Rekonstrukce budovy >
Včera 09.01 | Úprava budovy >
Včera 08.48 | Stavba zbrojnice >
Včera 08.43 | Nákup úsporné ... >
Včera 08.37 | Rekonstrukce ... >
Včera 08.36 | Vybudování chodníku >
Včera 08.24 | Nákup nosičů ... >
Včera 08.00 | Pulsní laser >
Včera 07.56 | Modernizace učeben >
18. 07. v 16.12 | Zateplení střešní ... >
18. 07. v 16.04 | Zázemí pro ochrannou ... >
18. 07. v 15.32 | Modernizace kempu >
18. 07. v 15.16 | Realizace úspor ... >
18. 07. v 14.29 | Generální oprava ... >
18. 07. v 14.29 | Nákup traktoru >
18. 07. v 14.28 | Rekonstrukce vodovodu >
18. 07. v 14.21 | Rekonstrukce topení >
18. 07. v 14.18 | Rekonstrukce prostorů >
18. 07. v 14.11 | Kanalizace I. etapa >
18. 07. v 14.10 | Rekonstrukce učeben >
18. 07. v 14.10 | Úprava zastávky >
18. 07. v 14.05 | Rekonstrukce plynové ... >
18. 07. v 13.56 | Plicní ventilátory >
18. 07. v 13.54 | Stavební úpravy ... >
18. 07. v 13.39 | Oprava mostu >
18. 07. v 13.26 | Nákup nábytku >
18. 07. v 13.22 | Atomový absorpční ... >
18. 07. v 13.20 | Opěrná zeď >
18. 07. v 13.11 | Komplexní pozemkové ... >
18. 07. v 12.53 | PD - Výstavba ... >
18. 07. v 12.50 | Data server >
18. 07. v 12.48 | Výstavba nového ... >
18. 07. v 12.45 | Vybavení učeben >
18. 07. v 12.44 | Rekonstrukce výtahu >
18. 07. v 12.38 | Rekonstrukce vodní ... >
18. 07. v 12.28 | Stavební úpravy ... >
18. 07. v 12.22 | Marketingové služby >
18. 07. v 11.55 | Přístavba ZŠ >
18. 07. v 11.51 | Nákup projektorů >
18. 07. v 11.38 | Parkování vozidel >
18. 07. v 11.33 | Komunikační systém >
18. 07. v 11.30 | Nákup katetrů >
18. 07. v 11.29 | Digitalizace ... >
18. 07. v 11.18 | PD - bezbariérový ... >
18. 07. v 11.14 | Oprava kancelářských ... >
18. 07. v 11.10 | Oprava koleje >
18. 07. v 10.32 | Soustava malých ... >
18. 07. v 10.23 | Dodávka vozidla >
18. 07. v 10.00 | Sportovní vybavení ... >
18. 07. v 09.58 | Rekonstrukce střechy >
18. 07. v 09.57 | Úprava komunikace >
18. 07. v 09.56 | Výměna signalizace >
18. 07. v 09.20 | Bytový dům >
18. 07. v 09.18 | Vybavení do učebny ... >
18. 07. v 09.14 | Nákup balící linky >
18. 07. v 09.11 | Svozový vůz a ... >
18. 07. v 09.11 | Nákup varhan >
18. 07. v 09.08 | Montážní plošina >
18. 07. v 09.08 | Stavební úpravy ... >
18. 07. v 08.58 | Revitalizace ... >
18. 07. v 08.57 | Rekonstrukce výtahů >
Veřejné zakázky nadlimitní
Včera 16.05 | Dodávky hmot >
Včera 14.18 | Provozování hotelu >
Včera 12.41 | Rekonstrukce silnice >
Včera 09.51 | Nemocniční lůžka >
Včera 09.44 | Léčivé přípravky >
Včera 09.36 | Měřicí systémy >
Včera 09.30 | Nákup přístrojů >
Včera 09.27 | Pronájem multifunkcí >
Včera 08.45 | Vstřikovací ... >
Včera 08.36 | Nákup autobusů >
Včera 08.02 | Nákup technologie >
18. 07. v 16.12 | Autobus VIP >
18. 07. v 16.07 | Nákup míchacího ... >
18. 07. v 15.38 | Dodávky bederních ... >
18. 07. v 13.59 | Expanze pro diskové ... >
18. 07. v 13.27 | Ultrazvukový přístroj >
18. 07. v 13.15 | Nákup monitorů >
18. 07. v 12.52 | Plicní ventilátory >
18. 07. v 11.21 | Nákup technologií >
18. 07. v 09.19 | Nákup elektrické ... >
18. 07. v 09.10 | Technologické ... >
18. 07. v 09.01 | Nákup laseru >
17. 07. v 20.00 | Pořízení finišovací ... >
17. 07. v 19.57 | Nákup tabletového ... >
17. 07. v 19.54 | Lezecký trenažér >
17. 07. v 19.53 | Nákup zařízení >
17. 07. v 19.52 | Videokonferenční ... >
17. 07. v 19.49 | Podpora a rozvoj ... >
17. 07. v 19.24 | Léčivé přípravky >
17. 07. v 19.20 | Zimní a letní údržba ... >
17. 07. v 15.08 | Pořízení ... >
17. 07. v 15.08 | Nůž na přípravu ... >
17. 07. v 15.02 | Pořízení vakuové ... >
17. 07. v 15.01 | Automatické obráběcí ... >
17. 07. v 14.23 | Pořízení detekční ... >
17. 07. v 14.17 | Pořízení plazmového ... >
17. 07. v 13.43 | Komunikační ... >
17. 07. v 13.37 | Nákup vybavení >
17. 07. v 13.32 | Pořízení vybavení >
17. 07. v 13.28 | Nákup vybavení >
17. 07. v 13.10 | Přírodovědné ... >
17. 07. v 13.02 | Léčivé přípravky >
17. 07. v 13.01 | Stanice energetického ... >
17. 07. v 12.43 | Dodávka plynu >
17. 07. v 11.41 | Zajištění kohorty a ... >
17. 07. v 11.39 | Vypracování ... >
17. 07. v 11.20 | Frézovací centrum >
17. 07. v 09.44 | Simulátory zbraní >
17. 07. v 08.58 | Dostavba kanalizace >
17. 07. v 08.52 | Přístrojové vybavení >
17. 07. v 08.50 | Přístrojové vybavení >
17. 07. v 08.47 | Přístrojové vybavení >
17. 07. v 08.44 | Přístrojové vybavení >
17. 07. v 08.41 | Přístrojové vybavení >
17. 07. v 08.38 | Přístrojové vybavení >
17. 07. v 08.33 | Přístrojové vybavení >
17. 07. v 08.30 | Přístrojové vybavení >
17. 07. v 08.28 | Přístrojové vybavení >
17. 07. v 08.21 | Přístrojové vybavení >
17. 07. v 08.18 | Přístrojové vybavení >
17. 07. v 08.14 | Přístrojové vybavení >
17. 07. v 08.11 | Přístrojové vybavení >
17. 07. v 08.09 | Přístrojové vybavení >
17. 07. v 08.03 | Přístrojové vybavení >
16. 07. v 16.29 | Přístrojové vybavení >
16. 07. v 16.18 | Přístrojové vybavení >
16. 07. v 16.10 | Přístrojové vybavení >
16. 07. v 16.09 | Přístrojové vybavení >
16. 07. v 16.08 | Přístrojové vybavení >
16. 07. v 16.04 | Přístrojové vybavení >
16. 07. v 16.02 | Soupravy spektrometru >
16. 07. v 15.59 | Přístrojové vybavení >
16. 07. v 15.57 | Pořízení ... >
16. 07. v 15.47 | Nákup přístrojů >
16. 07. v 15.22 | Nákup zdravotnických ... >
16. 07. v 14.59 | Dálkové odečty >
16. 07. v 14.13 | Hudební nástroje >
16. 07. v 14.11 | Zásahové dozimetry >
16. 07. v 14.04 | Pořízení AIS >
16. 07. v 13.54 | Zdravotnický materiál >
16. 07. v 13.39 | Nákup mikrobusu >
16. 07. v 13.33 | SMS komunikace >
16. 07. v 13.23 | Poskytování příspěvků >
16. 07. v 13.12 | Technická podpora ... >
16. 07. v 13.09 | Nákup simulačních ... >
16. 07. v 13.06 | Síťové prvky a PC >
16. 07. v 13.05 | Zařízení pro 3D tisk ... >
16. 07. v 13.01 | Pořízení vozidel >
16. 07. v 12.59 | Nákup mikroskopů >
16. 07. v 12.54 | Přístrojové vybavení >
16. 07. v 12.43 | Nákup strojů do ... >
16. 07. v 11.53 | Nákup angiografického ... >
16. 07. v 11.44 | Úklidové služby >
Ucházíte se o veřejné zakázky? Přečtěte si rady a tipy, jak získat zakázku|
Aktuality
28. 02. 2018
Novinky
Společnost Verlag Dashöfer, spol. s.r.o. pro Vás připravila školení k veřejným zakázkám na celý rok 2018. Více informací můžete zjistit ve vedlejší sekci "Školení a konference".
05. 02. 2018
Novinky
Zhodnotili jsme pro Vás loňský rok napříč všemi sférami veřejných zakázek. Jaké bylo rozložení veřejných zakázek? Kde se vypisovalo nejvíce veřejných zakázek? To a mnoho dalšího se dočtete níže.
03. 01. 2018
Novinky
Od 1.1.2018 dochází ke změně limitů v podlimitních a nadlimitních veřejných zakázkách.
18. 08. 2017
Novinky
V letošním roce jsme zaznamenali nárůst veřejných zakázek, které jsou antidatované a tudíž neprošly našimi pravidly pro zpracování a zveřejnění veřejné zakázky na našem portále České Zakázky.cz. Po několika konzultacích jsme se ale rozhodli přistoupit k jejich zpracování, a to vzhledem k jejich rostoucímu počtu. Co znamená "antidatování" veřejné zakázky? Jaká pro ně budou platit pravidla? A proč nárůst takových zakázek vzrostl?
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.
11. 09. 2018 Veřejné zakázky pro začátečníky - PRAHA
Více informací >
18. 09. 2018 Veřejné zakázky pro mírně pokročilé - PRAHA
Více informací >
18. 10. 2018 Veřejné zakázky pro začátečníky - PRAHA
Více informací >
15. 11. 2018 Veřejné zakázky pro mírně pokročilé - PRAHA
Více informací >
13. 12. 2018 Veřejné zakázky ve stavebnictví - PRAHA
Více informací >
O nás
Provozovatelem informačního portálu České Zakázky.cz je mediální společnost Mafra, a. s. Největší databáze s veřejnými zakázkami umožnuje firmám a živnostníkům získávat každý den aktuální informace o veřejných zakázkách z jejich oboru činnosti a celé ČR...
Co nabízíme
 • Databáze veřejných zakázek z celé ČR
 • Nastavení oborů pro zasílání zakázek na e-mail
 • Denně aktuální zakázky přímo k vám do e-mailu
 • Správa vlastního účtu
 • Proč si nás vybrat
 • Denně největší počet aktuálních zakázek z ČR
 • Okamžité zasílání zakázky na váš e-mail
 • Až 12 nastavitelných oborů pro zasílání zakázek
 • Monitorujeme tisíce zdrojů s veřejnými zakázkami
 • ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
  © 2015 - 2018 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ